Služby

Přehled nabízených služeb (pozn.: po kliknutí na název zjistíte podrobnosti o dané službě)


PrevenceOčkování mláďat

 • Vakcinace psů, koček, fretek, králíků standardními i nadstandardními vakcínami
 • Čipování mezinárnodními ISO čipy a registrace v národní databázi
 • Vystavení mezinárodních pasů, zajištění potřebných dokumentů pro cestování
 • Prevence a léčba vnitřních i vnějších parazitóz
 • Preventivní programy pro seniory
 • Preventivní program pro juniory
 • Péče o chrup

Laboratorní diagnostikaLaboratorní testy

 • Hematologické vyšetření s výsledkem do 10 minut
 • Biochemické vyšetření s výsledkem do 10 minut
 • Vyšetření moči biochemické s výsledkem do 1 minut
 • Cytologie
 • Parazitologické vyšetření trusu
 • Mikroskopické vyšetření kožního seškrabu, močového sedimentu
 • Mikrobiologické vyšetření se stanovením antibiogramu
 • Sérologická vyšetření

Diagnostická činnostPreventivní vyšetření

 • Digitální RTG
 • Ultrasonografie
 • Laboratorní vyšetření ve vlastní laboratoři
 • Specializovaná laboratorní vyšetření ve spolupráci s českými i zahraničními laboratořemi
 • Mikroskopické vyšetření vzorků

Interní medicína

 • Gastroenterologie
 • Endokrinologie
 • Urologie
 • Kardiologie

DermatologieChirurgické zákroky

 • Diagnostika, terapie a prevence kožních parazitů
 • Mikroskopické vyšetření kožního seškrabu
 • Diagnostika a terapie plísňových onemocnění
 • Biopsie kůže
 • Histologické vyšetření kožních novotvarů
 • Nemoci uší a drápů

Chirurgie měkkých tkání

 • Traumatologie
 • Břišní operace
 • Preventivní chirurgie
 • Onkologická chirurgie
 • Akutní chirurgie

Gynekologie a porodnictvíGynekologie a porodnictví

 • Kastrace samic i samců
 • Vedení komplikovaných porodů
 • Císařský řez
 • Stanovení optimálního termínu ke krytí (cytologie, stanovení progesteronu)
 • Přerušení nežádoucí březosti
 • Regulace reprodukce – kastrace, chemická kastrace
 • Terapie onemocnění pohlavního aparátu samic i samců
 • Diagnostika gravidity, stanovení počtu mláďat
 • Odchov osiřelých mláďat

OnkologieZvířecí dieta

 • Diagnostika cytologická a histologická
 • Chirurgické řešení
 • Chemoterapie

Infusní terapie

Terapie obezity

 • Celkové vyšetření před terapií (sono, ekg, rtg, vyšetření krve atd.)
 • Doporučení vhodného redukčního programu
 • Kontrola terapie

Stomatologiestomatologie-jezevcik-small

 • Odstranění zubního kamene včetně leštění zubů
 • Extrakce mléčných i trvalých zubů
 • Korekce chrupu drobných hlodavců
 • Doporučení vhodných preventivních opatření

Medicína drobných savců

 • Interní medicína
 • Dermatologie
 • Stomatologické zákroky – korekce řezáků i stoliček
 • Chirurgie měkkých tkání
 • Kastrace samců i samic
 • Preventivní programy a poradenství

Prodej krmiv a klinických dietZdravé krmivo

 • Doporučení a prodej vhodného krmení dle věku, zátěže a kondice a zdravotního stavu pacienta

Hospitalizace

 • Krátkodobá hospitalizace po každém zákroku provedeném v celkové anestezii
 • Hospitalizace po dobu infusní terapie
 • Hospitalizace v případě potřeby sledování zdravotního stavu

Genetická vyšetření ve spolupráci s českými i zahraničními laboratořemi

Poradenství v oblasti chovu, výživy, poruch chování, cestování se zvířaty

Program pro chovateleChovatelství

 • Výběr vhodného chovatelského páru
 • Zdravotní prohlídka před připuštěním
 • Stanovení optimálního termínu krytí
 • Diagnostika gravidity, stanovení počtu mláďat
 • Kontrola průběhu gravidity
 • Asistence u porodu
 • Kontrola matky a vývinu vrhu
 • Vakcinace mláďat
Top